Departamentul de Geografie Universitatea de Vest din Timisoara
DEPARTAMENT ADMITERE EDUCAȚIE MEMBRI CERCETARE CONT STUDENT CONTACT

Membrii departamentului      

Ramona IVAN (IȘFĂNESCU)
Lect. univ. dr.

Birou 125
Tel. (0256 592) 225
ramona.ivan@e-uvt.ro
ramona_isf@yahoo.com

 

 

Domenii de interes: geografie economică, dezvoltare locală și regională, organizarea spațiului geografic

Activitate didactică:
Geografia regională
Dezvoltare regională și locală
Planificarea și organizarea spațiilor industriale

Geografia activităților industriale
Modele de amenajare si dezvoltare turistica
Geografia Asiei

Consultații studenți:
Marti 011:00 - 13:00
Miercuri 012:00 - 13:00

 

Formare profesională

2001-2008 Doctorat, Universitatea din București; coord. Prof. univ. dr. Ioan IANOȘ
Rolul inițiativei antreprenoriale în organizarea spațiului geografic din Banat

2007 aprilie-august, stagiu de cercetare, Laboratorul CARTA, Universitatea din Angers, Franța, finanțat de ONBSS prin HG. Nr.697/1996

1999-2000, studii aprofundate, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geografie, Specializarea Modelarea sistemelor urbane și rurale

1995-1999 Studii universitare; Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie, Departamentul de Geografie, Specializarea Geografie (1999)

Publicații (selecție)

Popa, N., Bioteau E., Pavel, S., Ișfănescu, Ramona, 2008, Banatul. Identitate, dezvoltare, colaborare regională, Editura Mirton, Timișoara, (217p.)

Ișfănescu, Ramona, 2011, La frontiere: barriere ou élément d'amplification des initiatives entrepreneuriales? Étude de cas: La zone de frontiere du Banat roumain, în Éléments de planification territoriale et développement régional, ed. I. Ianoș, N. Popa, Loreta Cercleux, Editura Universitară, București, (pp.133-144)

Ișfănescu, Ramona, 2010, Potential clusters in Banat and their role in regional economic development, în Journal of Urban and Regional Analysis, vol. II, no.1, Universitatea din București

Ișfănescu, Ramona, 2010, Evoluția resurselor umane din Banatul românesc după 1990, în volumul Conferinței Științifice Internaționale "Evoluția demografică și politica securității demografice", Academia de Studii Economice din Republica Moldova

Pavel Sorin, Ișfănescu, Ramona, 2010, The role of the transport function in the development of the town of Arad, Lucrările Seminarului geografic "Dimitrie Cantemir", nr. 30 / 2009, Iași, (pp. 105-114)

Ișfănescu, Ramona, 2007, Considerations Regarding the Development of Entrepreneurial Sector in Romania, Zbornik radova sa Prvog kongresa srpskih geografa, knj. 2, Beograd, Serbia (pp.785-792)

Ișfănescu, Ramona, 2006, Consideration about the role of SMEs in the economical dynamic of the 5th West Development Region in Romania, South Eastern European On Their Way To Europe - Geographical Aspects, Forum IFI, Heft 5, Leibniz-Institut fur Landerkunde, Leipzig, (pp. 155-167)

Ișfănescu, Ramona, 2006, Arii de concentrare și dispersie a IMM-urilor în Banatul românesc, Comunicări de geografie, Vol. X, București, (pp. 351-356)

Ișfănescu, Ramona, 2005, Dinamism antreprenorial și dezvoltare economică în Județul Timiș, Lucrările Seminarului geografic "Dimitrie Cantemir" "100 de ani de învățământ geografic ieșean", nr. 25 / 2004, Iași, (pp. 339-346)

Ișfănescu, Ramona, 2005, Timiș County-Favourite Investment Area in Romania, International Scientific Conference : Slovenia After the Year 2004 - Gateway Between EU and South-Eastern Europe, Zalozba Annales, Univerza na Primorskem, Koper, Slovenia, (pp.181-195)

Ișfănescu, Ramona, 2004, The entrepreneurial initiatives in tourism - a factor in the economical development of Timiș County, Geographica Timisiensis, vol XIII, nr. 1/2004, Timișoara, (pp. 135-144)

Ișfănescu, Ramona, 2003, Considerations on the polarizing role of the town of Făget, The 5-th Edition of The Regional Conference of Geography "Geographic Researches in the Carpatian-Danube Space", "The Reconsideration of The Geographic Approach in the Context of Globalisation", Universitatea de Vest din Timișoara, Ed. Mirton, Timișoara, (pp.365-372)

Ișfănescu, Ramona, 2002, Relations of competition beetwen Timișoara and Arad, Geographica Timisiensis, vol XI, nr. 2/2002, Timișoara, (pp. 51-64)

Proiecte și granturi de cercetare

 1. 2005
  Evaluarea impactului sectorului antreprenorial asupra dezvoltării locale în Banat, proiect CNCSIS, Grant Tip Td, cod 235/2005, director de grant
 2. 2009-2011
  Membru în grantul cu tema Cercetări avansate privind dinamica structurilor identitare și a disparităților social-economice din Regiunea de Vest a României și zona sa transfrontalieră, Director de proiect: Prof. univ.dr. Nicolae Popa, Programul PN-II-ID-PCE-2008-2
 3. 2007-2010
  Membru în grantul cu tema Elaborarea unor sisteme integrate de valorificare turistică a satului traditional românesc, în scopul menținerii specificității regionale, Manager lect. dr. Gabriela Ilieș, University Babeș-Bolyai, proiect PNCDI II, Program 4, Parteneriate complexe
 4. 2009
  Membru în Proiectul Plan integrat de dezvoltare: Polul de creștere Timișoara, coordonat de Primăria Timișoara, Direcția Dezvoltare, Serviciul Dezvoltare Locală și Integrare Europeană
 5. 2006-2008
  Membru în grantul cu tema Evaluarea potențialului geodemografic și a resurselor de muncă din Regiunea de dezvoltare economică V Vest în vederea optimizării strategiilor de dezvoltare durabilă a comunităților locale, Director de proiect: Conf. univ. dr. Constantin Vert, proiect CNCSIS, Grant Tip A, cod 541/2006
 6. Membru în grantul cu tema Contextul identitar și rolul inițiativei antreprenoriale și inovative în dezvoltarea social-economică durabilă a așezărilor din Banat și Regiunea 5 Vest a României, Director de proiect: Prof. univ. dr. Nicolae Popa, proiect CNCSIS, Grant Tip A, cod 552/2006
 7. 2004-2006
  Membru în grantul cu tema Evaluarea potențialului turistic, strategia de dezvoltare și amenajare turistică a Regiunii de dezvoltare V Vest și promovarea ofertei turistice în plan transfrontalier și internațional, Director de proiect: Prof. univ. dr. Martin Olaru, proiect CNCSIS, Grant Tip A, cod 1094/2004
 8. 2004-2006
  Membru în grantul cu tema Zone defavorizate economic în Regiunea V Vest. Elemente geografice de impunere ca viitoare zone de dezvoltare economică, Director de proiect : Conf. dr. Remus Crețan, proiect CNCSIS, Grant Tip At, cod. 145/2004
 9. 2003-2004
  Membru în grantul cu tema Evaluarea potențialului economico-social al Regiunii de dezvoltare V Vest și a capacității acesteia de colaborare transfrontalieră în cadrul Euroregiunii Dunăre-Criș-Mureș-Tisa, Director de proiect: Conf. univ. dr. Nicolae Popa, proiect CNCSIS, Grant Tip A, cod 449/2003
 

UNIVERSITATEA DE VEST | FACULTATEA DE CHIMIE-BIOLOGIE-GEOGRAFIE | WEBMASTER | SITEMAP
© 2011 Departamentul de Geografie, Universitatea de Vest din Timisoara