Pagina de start Geografie  
  Universitatea de Vest din Timisoara
Introducere Personalul Catedrei de Geografie Cercetare la Catedra de Geografie Informatii pentru Studenti Evenimente Contact cu Catedra de Geografie
English Version
 
 
 

Admiterea la Departamentul de Geografie

În cadrul Departamentului de Geografie, o preocupare importantă o constituie promovarea cunoştinţelor geografice în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă. În acest scop se urmăreşte pregătirea temeinică a studenţilor atât în plan teoretic, cât şi practic, dovadă în acest sens fiind aprecierile de care s-au bucurat studenţii şi absolvenţii noştri în cadrul diferitelor manifestări ştiinţifice naţionale sau în obţinerea de locuri de muncă.
Acest lucru a dus şi la diversificarea ofertelor de studiu. În prezent oferta noastră educațională la ciclul de Licență cuprinde patru specializări: Geografie, Geografia Turismului, Planificare teritorială și Știința mediului.

Continuarea studiilor se poate face la ciclul de Master cu trei specializari: Planificare și Dezvoltare Durabilă a Teritoriului (PDDT), Dezvolare și Amenajare Turistică (DAT) și Sisteme Informatice Geografice (GIS) vezi mai jos.

Descarcă pliant ADMITERE 2012 (format PDF)

Admitere iulie 2012:


Studii universitare de LICENŢĂ - 3 ani (6 semestre):

Secţia
Locuri fãrã taxã
Locuri cu taxã
Geografie
20 30
Geografia turismului
20 40
Planificare teritorială
20 30
Știința mediului
12 18

Nota de admitere constă în:

Media la examenul de Bacalaureat, la care se pot adăuga, pentru situațiile prevăzute la art. 8 și 9 din Metodologia de admitere la ciclul de Licență, bonificații corespunzătoare.

Taxa de înscriere: 100 RON

Taxa de confirmare de ocupare a locului: 150 RON

Taxa de şcolarizare (pentru cei la taxă): 2750 RON (achitată în maximum două rate anual)

Calendarul admiterii, sesiunea 9-27 iulie 2012:

9-22 iulie
depunerea dosarului și achitarea taxei de înscriere
22 iulie
evaluarea dosarelor
23-24 iulie
confirmarea rezultatelor și înmatricularea candidaților cu achitarea taxei de înmatriculare
24 iulie
afișarea locurilor rămase vacante
25-26 iulie
confirmarea locurilor pe baza listei preliminare nr. 2 și achitarea taxei de înmatriculare
26 iulie
afișarea listei preliminare
27 iulie
depunerea și rezolvarea contestațiilor
27 iulie
afișarea rezultatelor finale

Calendarul admiterii, sesiunea 3-16 septembrie 2012:

3-12 septembrie
depunerea dosarului și achitarea taxei de înscriere
12 septembrie
evaluarea dosarelor
23-24 iulie
confirmarea rezultatelor și înmatricularea candidaților cu achitarea taxei de înmatriculare
12 septembrie
afișarea rezultatelor
13 septembrie
depunerea și rezolvarea contestațiilor
13 septembrie
afișarea listei preliminare
14-15 septembrie
confirmarea rezultatelor și înmatricularea candidatilor cu achitarea taxei de înmatriculare
16 septembrie
afișarea rezultatelor finale

Metodologie admitere Ciclul Licenţă


Studii universitare de MASTERAT - 2 ani:

Programul de master
Locuri fără taxă
Locuri cu taxă
20 15
20 15
Sisteme Informatice Geografice (GIS) 20 10

Calendarul admiterii, perioada 16-27 iulie 2012:

16-22 iulie
preînscrierea candidaților prin depunerea dosarului și completarea fișei de înscriere
27 iulie
afișarea listelor candidaților preînscriși

Calendarul admiterii, sesiunea 3-21 septembrie 2012:

3-16 septembrie
înscrierea candidaților prin depunerea dosarului, completarea fișei de înscriere și achitarea taxei de înscriere
17 septembrie
evaluarea dosarelor
18 septembrie
desfășurarea probelor de admitere
18 septembrie
afișarea rezultatelor
19 septembrie
depunerea și rezolvarea contestațiilor
20-21 septembrie
confirmarea locului de catre candidații admiți ți achitarea taxei de înmatriculare
21 septembrie
afițarea rezultatelor finale

Metodologie admitere master | Regulament desfăşurare studii master | Contract de studii master | Regulament organizare examen disertaţie | Acte necesare pentru înscriere | Formular de înscriere (doc | pdf)


Şcoală DOCTORALĂ - 3 ani

Sesiunea de admitere septembrie 2012

Înscrieri şcoala doctorală
 
Admitere şcoala doctorală
 

Înscrierea și depunerea dosarelor se efectuează la Secretariatul Facultății de Chimie, Biologie și Geografie, de pe Str. Pestalozzi, nr. 16, la D-na secretar Bumb Gabriela.

Domeniul
Locuri fără taxă
Locuri cu taxă
Conducători doctorat
Mediu geografic şi dezvoltare durabilă

1
1
1

2
1
1

Condițiile desfășurării admiterii la Școala doctorală
Plan de învăţământ scoală doctorală
Regulamentul Școlii Doctorale - Geografie
Reguli de redactare a lucrării de doctorat

4, Bd. Vasile Pârvan
300223 Timişoara

tel. 0256 592 622, 592 224
fax 0256 592 312

Site întreţinut de: Mircea Ardelean