Departamentul de Geografie Universitatea de Vest din Timisoara
DEPARTAMENT ADMITERE EDUCAȚIE MEMBRI CERCETARE INTRANET CONTACT

ADMITEREA LA DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE    


Departamentul de Geografie oferă posibilitatea instruirii în cadrul tuturor celor trei cicluri ale învățământului superior. Aveți posibilitatea de a alege între cele patru specializări ale ciclului de studii universitare de licență și cele trei programe de master alături de pregătirea în cadrul școlii doctorale.

Pentru anul universitar 2013-2014 oferta Departamentului de Geografie este următoarea:


  Ciclu I - Licență

  Specializarea
Nr. locuri bugetate

Nr. locuri cu taxă

1
Geografie
23
27
2
Geografia turismului
23
37
3
Planificare teritorială
23
27
4
Știința mediului
20
10

 

 

 

 

 

Lista finală a candidaților admiși în sesiunea septembrie la ciclul licență pe specializări Geografie; Geografia turismului; Planificare teritorială; Știința mediului

Lista candidaților respinși_sesiunea septembrie aici

Lista finală a candidaților admiși în sesiunea iulie la ciclul licență pe specializări Geografie; Geografia turismului; Planificare teritorială; Știința mediului

Lista candidaților respinși aici

Examenul de admitere constă în:

1. Eseu de motivare (vezi aici structura eseului de motivare) redactat în prealabil și susținut oral în fața comisiei. Eseul este evaluat cu calificativul Admis/Respins

2. Dosar de înscriere

Taxa de înscriere: 100 RON
Taxa de confirmare de ocupare a locului: 150 RON
Taxa de şcolarizare (pentru cei la taxă): 2500 RON (achitată în maximum două rate anual)

Pentru mai multe informații, inclusiv actele necesare, consultați Metodologia de admitere.

Calendarul admiterii la Licență _ modificat (sesiunea 11-29 iulie 2013):

11 - 22 iulie - depunerea dosarelor și susținerea orală a eseului de motivare
22 iulie
, ora 16.30 - afișarea rezultatelor preliminare, depunerea și rezolvarea contestațiilor

22 iulie
, ora 18.30 - afișarea listei preliminare 1
23 - 25 iulie -
confirmarea locurilor de către candidații admiși
25 iulie
,
ora 18.00 - afișarea listei preliminare 2
26 - 29 iulie -
confirmarea locurilor de către candidații admiși pe baza listei preliminare 2

29 iulie-
afișarea rezultatelor finale

Calendarul admiterii Licență_ modificat (sesiunea 09-25 septembrie 2013):

09 - 19 septembrie - depunerea dosarelor și susținerea orală a eseului de motivare
19 septembrie -
afișarea rezultatelor preliminare, depunerea și rezolvarea contestațiilor

20 - 25 septembrie -
confirmarea locurilor de către candidații admiși
25 septembrie -
afișarea rezultatelor finale


Ciclu II - Master

  Specializarea
Nr. locuri bugetate
Nr. locuri cu taxă
1
Planificarea și dezvoltarea durabilă a teritoriului
16
24
2
Dezvoltare și amenajare turistică
16
24
3
Sisteme informaționale geografice (GIS)
16
24

 

 

 

Lista finală a candidaților admiși în sesiunea septembrie la master pe specializări SIG; PDDT; DAT; DAT_străini;

ATENȚIE: Ocuparea de către candidați a unui loc la programele de master se face numai prin confirmare, la data stabilită în calendarul admiterii: luni, 23 septembrie, orele 9-14, la Secretariatul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie din str. Pestalozzi, nr. 16, după achitarea la Casierie a taxei de înmatriculare (150 lei).

Lista finală a candidaților admiși în sesiunea iulie la master pe specializări SIG; PDDT; DAT;

Calendarul admiterii la Master (sesiunea 15-26 iulie 2013):

15 - 21 iulie - depunerea dosarelor și evaluarea acestora
22 iulie
-
desfășurarea probelor de admitere și afișarea rezultatelor
23 iulie -
depunerea și rezolvarea contestațiilor
23- 26 iulie -
confirmarea locurilor de către candidații admiși
26 iulie-
afișarea rezultatelor finale

Calendarul admiterii la Master (sesiunea 19-23 septembrie 2013):

19 - 20 septembrie - depunerea dosarelor
20 septembrie -
evaluarea dosarelor

21 septembrie
-
desfășurarea probelor de admitere
22 septembrie -
afișarea rezultatelor, depunerea și rezolvarea contestațiilor
23 septembrie -
confirmarea locurilor de către candidații admiși
24 septembrie -
afișarea rezultatelor finale

Pentru mai multe informații, inclusiv actele necesare și probele de concurs consultați Metodologia de admitere.

Pentru examenul de admitere la Master GIS consultați tematica - Tema 1 Tema 2 Tema 3

| Formular de înscriere |

Taxa de şcolarizare (pentru cei la taxă): 3000 RON (achitată în maximum două rate anual)


Ciclu III - Doctorat

Domeniul: Mediu geografic și dezvoltare durabilă
  Conducător doctorat
Nr. locuri bugetate
Nr. locuri cu taxă
1
Prof. univ. dr. Petru URDEA
2
1
2
Prof. univ. dr. Nicolae POPA
1
1
3
Prof. univ. dr. Remus CREȚAN
2
1

 

 

Studii universitare de doctorat în cadrul UVT

Procedura cadru admitere doctorat

Calendarul admiterii la DOCTORAT 2013_modificat

Locuri disponibile la DOCTORAT 2013

Condițiile de admitere la DOCTORAT 2013

Înscrierea și depunerea dosarelor se efectuează la Secretariatul Facultății de Chimie, Biologie și Geografie, de pe Str. Pestalozzi, nr. 16, la D-na secretar Bumb Gabriela.

Taxa de şcolarizare (pentru cei la taxă): 5000 RON (achitată în maximum două rate anual)

Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul Școlii Doctorale - Geografie.

     

Descarcă fluturaș admitere 2013

 
     

Pentru mai multe informații privind admiterea adresați-vă Secretariatului facultății:

Str. I.H. Pestalozzi, nr. 16
Tel. 0256 592 622

                 
 

 

 

UNIVERSITATEA DE VEST | FACULTATEA DE CHIMIE-BIOLOGIE-GEOGRAFIE | WEBMASTER | SITEMAP
© 2012 Departamentul de Geografie, Universitatea de Vest din Timisoara