Departamentul de Geografie Universitatea de Vest din Timisoara
DEPARTAMENT ADMITERE EDUCAȚIE MEMBRI CERCETARE CONT STUDENT CONTACT

ADMITEREA LA DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE    

 

ADMITERE LICENȚĂ SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

LOCURI DISPONIBILE LA ADMITERE LICENȚĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

Nr.
Specializarea
Buget
Taxă
1
Geografie
0
23
2
Geografia turismului
0
20
3
Planificare teritoriala
13
27
4
Știința mediului
9
10
 
 

Descarca fluturaș admitere 2014

   

Înscrierile se fac la sediul Departamentului de Geografie (clădirea centrală a UVT), din B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, etaj 1, sala 134.

Calendarul admiterii Licența (sesiunea 08 - 21 septembrie 2014):

8 - 17 septembrie, orele 9:00 - 14:00, inscrierea candidatilor prin completarea fisei de inscriere, dupa achitarea taxei de inscriere de 100 RON.
8 - 17 septembrie -
, zilnic intre orele 11:00 - 15:00 sustinerea orala de catre candidati a Eseului de motivare si evaluarea dosarelor de concurs ale candidatilor;

17 septembrie
, ora 16:30 afisarea rezultatelor preliminare, cu ierarhizarea candidatilor in functie de rezultatele evaluarii dosarelor de concurs;
18 septembrie
, orele 9:30 - 12:00 depunerea contestatiilor

18 septembrie, orele 14:00 - 16:00 rezolvarea contestatiilor
18 septembrie, ora 18:00 afisarea listei preliminare 1, cu ierarhizarea candidatilor dupa rezolvarea contestatiilor.
19 - 21 septembrie 2014 , orele 9:00 - 14:00 confirmarea locului de catre candidatii admisi, pe baza listei 1 si achitarea taxei de inmatriculare de 150 RON.
21 septembrie, ora 18:00 afisarea rezultatelor finale ale sesiunii de admitere 2014.

Acte necesare la dosarul de înscriere aici

Examenul de admitere consta in:

1. Eseu de motivare (vezi aici structura eseului de motivare) redactat in prealabil și susținut oral in fața comisiei. Eseul este evaluat cu calificativul Admis/Respins

2. Dosar de inscriere

Taxa de inscriere: 100 RON
Taxa de confirmare de ocupare a locului: 150 RON
Taxa de şcolarizare (pentru cei la taxă): 3000 RON (achitată in maximum două rate anual)

Pentru mai multe informații, inclusiv actele necesare, consultați Metodologia de admitere.

ANUNȚ

Candidatii de pe Lista cu respinsi pot confirma pe locurile ramase neocupate la una din specializarile Planificare teritorială (15 locuri buget) si Știința Mediului (8 locuri buget) până în 07 august 2014.
Plata confirmării se poate face la orice Filiala a Băncii Transilvania.

REZULTATELE FINALE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2014:


Pentru mai multe informații privind admiterea adresați-va Secretariatului facultații:

Str. I.H. Pestalozzi, nr. 16
Tel. 0256 592 622

 

 


ADMITERE MASTER SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

LOCURI DISPONIBILE LA ADMITERE MASTER - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

  Specializarea
Nr. locuri bugetate
Nr. locuri cu taxa
1
Planificarea și dezvoltarea durabila a teritoriului
10
23
2
Dezvoltare și amenajare turistica
5
24
3
Sisteme informaționale geografice (GIS)
4
24

 

 

 

Înscrierile se fac la sediul Departamentului de Geografie (clădirea centrală a UVT), din B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, etaj 1, sala 134.

Calendarul admiterii la Master (sesiunea 16-22 septembrie 2014):

16 - 18 septembrie - depunerea dosarelor
18 septembrie -
evaluarea dosarelor

19 septembrie
-
desfașurarea probelor de admitere
20 septembrie -
afișarea rezultatelor, depunerea și rezolvarea contestațiilor
21 - 22 septembrie -
confirmarea locurilor de catre candidații admiși
22 septembrie -
afișarea rezultatelor finale

Acte necesare la dosarul de înscriere aici

Eseu de motivare vezi aici structura eseului de motivare

Fisa de inscriere la master aici

Rezultatele admiterii la programele de master sesiunea iulie 2014

ATENȚIE: Ocuparea de catre candidați a unui loc la programele de master se face numai prin confirmare, la data stabilita in calendarul admiterii, la Secretariatul Facultații de Chimie, Biologie, Geografie din str. Pestalozzi, nr. 16, dupa achitarea la Casierie a taxei de inmatriculare (150 lei).

Pentru mai multe informații, inclusiv actele necesare și probele de concurs consultați Metodologia de admitere.

Taxa de şcolarizare (pentru cei la taxă): 3000 RON (achitată in maximum două rate anual)


ADMITERE DOCTORAT - SEPTEMBRIE 2014

Rezultate admitere doctorat aici

Domeniul: Mediu geografic și dezvoltare durabilă

  Conducator doctorat
Nr. locuri bugetate
Nr. locuri cu taxa
1
Prof. univ. dr. Petru URDEA
2
1
2
Prof. univ. dr. Nicolae POPA
2
1
3
Prof. univ. dr. Remus CREȚAN
1
1
4
Lect. univ. dr. Lucian DRĂGUȚ 1 1

 

 

 

 

Studii universitare de doctorat in cadrul UVT

Procedura cadru admitere doctorat

Calendarul admiterii la DOCTORAT 2014

Locuri disponibile la DOCTORAT 2014

Condițiile de admitere la DOCTORAT 2014

Înscrierea și depunerea dosarelor se efectueaza la Secretariatul Facultații de Chimie, Biologie și Geografie, de pe Str. Pestalozzi, nr. 16, la D-na secretar Bumb Gabriela.

Taxa de şcolarizare (pentru cei la taxă): 5000 RON (achitată in maximum două rate anual)

Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul Școlii Doctorale - Geografie.


UNIVERSITATEA DE VEST | FACULTATEA DE CHIMIE-BIOLOGIE-GEOGRAFIE | WEBMASTER | SITEMAP
© 2012 Departamentul de Geografie, Universitatea de Vest din Timisoara