Departamentul de Geografie Universitatea de Vest din Timisoara
DEPARTAMENT ADMITERE EDUCAȚIE MEMBRI CERCETARE CONT STUDENT CONTACT

ADMITEREA LA DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE    

 

ADMITERE LICENȚĂ SESIUNEA IULIE 2015

LOCURI DISPONIBILE LA ADMITERE LICENȚĂ - SESIUNEA IULIE 2015

Nr.
Specializarea
Buget
Taxă
1
Geografie
25
25
2
Geografia turismului
25
45
3
Planificare teritoriala
25
25
4
Știința mediului
20
10
 

Descarca fluturaș admitere 2015


Calendarul admiterii Licența (sesiunea 13 - 31 iulie 2015):

13 - 27 iulie, înscrierea candidatilor prin completarea fisei de inscriere, depunerea dosarului si achitarea taxei de inscriere de 100 RON;
13 - 27 iulie,
evaluarea Eseului de motivare si a dosarelor de concurs ale candidatilor;
27 iulie
, afisarea listei preliminare 1, cu ierarhizarea candidatilor în functie de rezultatele evaluarii dosarelor de concurs;
28 iulie
, depunerea contestatiilor
si rezolvarea contestatiilor, afisarea listei preliminare 2;
29 - 30 iulie, confirmarea locului de catre candidatii admisi pe baza listei preliminare 2 si achitarea taxei de inmatriculare de 150 RON;
30 iulie, afisarea listei preliminare 3, rezultate prin confirmarea locurilor de către candidatii admisi pe baza liste preliminare 2;
31 iulie, confirmarea locului de catre candidatii admisi pe baza listei preliminare 3 si achitarea taxei de inmatriculare de 150 RON;;
31 iulie, afisarea rezultatelor finale.

Acte necesare la dosarul de înscriere aici

Examenul de admitere consta in:

1. Eseu de motivare (vezi aici structura eseului de motivare) redactat in prealabil și susținut oral in fața comisiei. Eseul este evaluat cu calificativul Admis/Respins

2. Dosar de inscriere

Taxa de inscriere: 100 RON
Taxa de confirmare de ocupare a locului: 150 RON
Taxa de şcolarizare (pentru cei la taxă): 3000 RON (achitată in maximum două rate anual)

Pentru mai multe informații, inclusiv actele necesare, consultați Metodologia de admitere.

REZULTATELE FINALE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2014:

Descarca brosura admitere 2015


Pentru mai multe informații privind admiterea adresați-va Secretariatului facultații:

Str. I.H. Pestalozzi, nr. 16
Tel. 0256 592 622

 

 

ADMITERE MASTER SESIUNEA IULIE 2015

LOCURI DISPONIBILE LA ADMITERE MASTER - SESIUNEA IULIE 2015

  Specializarea
Nr. locuri bugetate
Nr. locuri cu taxa
1
Planificarea și dezvoltarea durabila a teritoriului
18
22
2
Dezvoltare și amenajare turistica
18
22
3
Sisteme informaționale geografice (GIS)
18
22

 

 

 

Înscrierile se fac la sediul Departamentului de Geografie (clădirea centrală a UVT), din B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, etaj 1, sala 134.

Calendarul admiterii la Master (sesiunea 13-31 iulie 2015):

13 - 22 iulie, orele 9.00 - 14.00 înscrierea candidatilor;
14 - 22 iulie
, evaluarea dosarelor de concurs;

23 iulie
, orele 9.00 - 14.00 desfasurarea probelor de admitere;
24 iulie, afisarea rezultatelor, depunerea si rezolvarea contestatiilor;
25 - 30 iulie
, confirmarea locului de catre candidati si achitarea taxei de inmatriculare;
31 iulie, afisarea rezultatelor finale

Acte necesare la dosarul de înscriere aici

Eseu de motivare vezi aici structura eseului de motivare

Rezultatele admiterii la programele de master sesiunea iulie 2014

ATENȚIE: Ocuparea de catre candidați a unui loc la programele de master se face numai prin confirmare, la data stabilita in calendarul admiterii, la Secretariatul Facultații de Chimie, Biologie, Geografie din str. Pestalozzi, nr. 16, dupa achitarea la Casierie a taxei de inmatriculare (150 lei).

Pentru mai multe informații, inclusiv actele necesare și probele de concurs consultați Metodologia de admitere.

Taxa de şcolarizare (pentru cei la taxă): 3000 RON (achitată in maximum două rate anual)


ADMITERE DOCTORAT - SEPTEMBRIE 2014

Rezultate admitere doctorat aici

Domeniul: Mediu geografic și dezvoltare durabilă

  Conducator doctorat
Nr. locuri bugetate
Nr. locuri cu taxa
1
Prof. univ. dr. Petru URDEA
2
1
2
Prof. univ. dr. Nicolae POPA
2
1
3
Prof. univ. dr. Remus CREȚAN
1
1
4
Conf. univ. dr. habil. Lucian DRĂGUȚ 1 1

 

 

 

 

Studii universitare de doctorat in cadrul UVT

Procedura cadru admitere doctorat

Calendarul admiterii la DOCTORAT 2014

Locuri disponibile la DOCTORAT 2014

Condițiile de admitere la DOCTORAT 2014

Înscrierea și depunerea dosarelor se efectueaza la Secretariatul Facultații de Chimie, Biologie și Geografie, de pe Str. Pestalozzi, nr. 16, la D-na secretar Bumb Gabriela.

Taxa de şcolarizare (pentru cei la taxă): 5000 RON (achitată in maximum două rate anual)

Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul Școlii Doctorale - Geografie.

 

UNIVERSITATEA DE VEST | FACULTATEA DE CHIMIE-BIOLOGIE-GEOGRAFIE | WEBMASTER | SITEMAP
© 2012 Departamentul de Geografie, Universitatea de Vest din Timisoara